جراحی تومور مغز

پیرو پست قبلی بیماری که چهار روز پیش به علت داشتن تومور مغزی مننژیوما در بیمارستان مرکزی شیراز(mri) مورد عمل جراحی توسط دکتر علی نعمتی قرار گرفت

جراحی تومور مغز

پارت دوم جراحی بیمار آقای 50 ساله ای که با سردرد و گیجی و عدم تعادل در راه رفتن و از دست دادن قدرت تکلم و ضعف نیمه راست بدن و یک برجستگی در ناحیه پیشانی چپ مراجعه کرده بود و همانطور که در عمل جراحی نشان دادیم تومور بسیار بزرگ است که هم منطقه وسیعی از مغز و هم درگیری و ضخیم شدن استخوان جمجمه در قسمت پیشانی بیمار را گرفتار کرده بود بطور کامل توسط دکتر علی نعمتی جراحی شدن و تومورمغزی بیمار بطور کامل خارج شد و سپس استخوان قسمت پیشانی بیمار هم با استخوان مصنوعی و سیمان استخوان بازسازی شد.

جراحی تومور مغز

بیمار آقای 50 ساله ای که با سردرد و گیجی و عدم تعادل در راه رفتن و از دست دادن قدرت تکلم و ضعف نیمه راست بدن و یک برجستگی در ناحیه پیشانی چپ مراجعه کرده بود و همانطور که در عمل جراحی نشان دادیم تومور بسیار بزرگ است که هم منطقه وسیعی از مغز و هم درگیری و ضخیم شدن استخوان جمجمه در قسمت پیشانی بیمار را گرفتار کرده بود بطور کامل توسط دکتر علی نعمتی جراحی شدن و تومورمغزی بیمار بطور کامل خارج شد و سپس استخوان قسمت پیشانی بیمار هم با استخوان مصنوعی و سیمان استخوان بازسازی شد.

تومور اپیدرمویید در ناحیه مخچه و پس سری

عمل جراحی تومور اپیدرمویید در ناحیه مخچه و پس سری توسط دکتر علی نعمتی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فتق و بیرون زدگی دیسک گردن

دکتر علی نعمتی : درد شدید گردنی و دردهای تیرکشنده در یک یا دو دست و شانه ها همراه با بی حسی

پارگی و فتق دیسک گردن

دکتر علی نعمتی ، مهمترین علت در ایجاد درد و دیسک گردن ،پوزیشن بد حین کار کردن در انجام امور روزمره می باشد،بخصوص پایین نگه داشتن گردن که باعث کاهش قوس نرمال گردنی و ایجاد فشار بر دیسکهای گردن و بدنبال آن درد گردن و ناحیه شانه ها می شود و به مرور افزایش فشار و تشدید دیسک گردنی باعث ایجاد دردهای شدیدتر و درد تیر کشنده به یک یا هر دو دست می شود، که در مراحل اولیه ما توصیه به اصلاح پوزیشن گردن حین کار، و انجام ورزشهای اصلاحی گردن می شویم و در مواردی که دیسک گردنی شدید و جهت بیمار خطرناک باشد انجام عمل جراحی توصیه می شود که عمل جراحی بیمار با برش میکروسکوپی انجام می شود.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی: علایم دیسک کمری معمولا با درد کمر خفیف متوسط یا شدیدشروع می شود که این می تواند همراه با درد تیر کشنده به ناحیه لگن و یک یا هر دو اندام تحتانی باشد و گاها همراه با بی حسی، گزگز و مورمور شدن ، اندام تحتانی بروز کند.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی: قسمت دوم فیلم بیمار جوانی که با پارگی شدید دیسک کمری مراجعه کرده بود

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی: قسمت اول فیلم بیمار آقای جوانی که با درد شدید کمری و اندامهای تحتانی دو طرف بخصوص سمت چپ مراجعه کرده بود و در بررسی انجام شده از بیمار پارگی بسیار شدید دیسک کمری داشت که تحت عمل جراحی قرار گرفت.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : بیماری که با درد شدید در پا و ضعف در اندامها به کلینیک مراجعه کردند.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی: بیمار با درد شدید در پا و ضعف و بی حسی در اندامهای تحتانی

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی :بیمار ب سابقه دیسک کمر شدید و پاره شده در مراجعه یکماه بعد، که بهترین هدیه بیمار به پزشک لبخند رضایت و بهبودی بیمار است.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : دیسک کمری در بیماری با درد کمری ودرد تیرکشنده به اندامهای تحتانی بخصوص پای راست

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : دیسک کمر و موارد نیاز به عمل سریعتر

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : جمله ای ک روزانه از چندین بیمارالبته بیشتر بیماران با سن بالا در مطب می شنویم اینکه (( هر کی دیسک عمل کرده بدتر شده یا خوب نشده )) چطور میشه این جمله از ذهن مردم پاک شود؟ آیا درمان به موقع ودرست دیسک باز هم باعث عوارض میشه یا نه؟ باتوجه به اینکه امروزه پیشرفتهای زیادی در درمان دسک کمر و گردن و ستون فقرات شده است و چندین روش درمانی جهت پارگی دیسک در سطوح مختلف و بسته به نوع آن در افراد مختلف می تواند وجود داشته باشد، انتظار می رود که عوارض ناشی از آن در بیماران به حداقل ممکن برسد و قطعا درمان به موقع بیماران باعث میشه که از هر گونه عارضه ای جلوگیری شود.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : دیسک کمری ، فیلم ارسالی از بیمار دیسک کمری که حدود دو ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

بیمار با پارگی دیسک کمری و درد خیلی شدید که به هیچ دارویی پاسخ نداده است و بلافاصله بعد از عمل و به هوش آمدن بیمار درد از بین رفته و نیاز به هیچ مسکنی ندارد.

فتق و بیرون زدگی دیسک کمر

دکتر علی نعمتی : غریبه و مهاجر بودن در جوامع دیگر مشکلات و سختیهای فراوانی دارد، مخصوصا مهاجرتهای اجباری در اثر جنگ و تهیدستی همراه با فقر و بیکاری ....بیمار خانمی میانسال و مهاجر افغانی که با تنگی کامال نخاعی شدید کانال نخاعی و ضعف حسی حرکتی در هر دو اندام تحتانی و بیماری زمینه ای دیابت