logo

ویدئوها

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمری و بیمار روز بعد از عمل

جراحی اندسکوپیک مغزی

کلویید سیست مغزی باعث افزایش فشار داخل مغزی از طریق بستن راه مایع مغزی _نخاعی و سردرد شدید و در موارد خیلی نادر مرگ ناگهانی میشود,که درمان انهم از طریق جراحی باز یا جراحی از طریق اندسکوپیک میباشد.

عمل جراحی تومور بزرگ مخچه ای گردنی

هر باری که یه بیمار سخت و سنگین میاد فکر میکنم که دیگه بد تر از این نمی تونه باشه ولی بعد از یه مدت میبینیم که متاسفانه هست بعد از عمل جراحی تومور مغزی بیمار افغانی (چند پست قبل )که از بزرگترین تومورهای مغزی که تا بحال گزارش شده بود این بیمار از حدود یه هفته پیش در حالی که از بیماری خود و مشکلات و خطرات عمل جراحی ناحیه مورد نظر اطلاع داشت بمن مراجعه کرد و بررسیهای تکمیلی برای بیمار انجام شد, این بیماری در هر دویست هزار نفر جمعیت ممکن است یه مورد گزارش شود توموری که مغز و نخاع رو با هم درگیر کرده است ,و از قسمت راست در مهره اول و دوم گردنی تا مخچه ادامه پیدا کرده و باعث خوردگی استخوان مهره یک و قسمتی از دو شده بود که تحت عمل جراحی (6ساعته) قرار گرفت و تومور بطور کامل خارج شد و بعلت ناپایداری ,مهره های گردنی و استخوان پس سری بهم فیکس شدن و خوشبختانه بیمار بدون هیچ گونه مشکلی امروز از بیمارستان ترخیص شدند.

عمل جراحی دیسک گردنی

دردناحیه گردنی به تنهایی یا همراه بادرد تیر کشنده به یک یا دو شانه و اندام دهای فوقانی می تواند از علایم دیسک گردنی باشد که در موارد خیلی شدید باعث ضعف در اندام فوقانی همراه با مورمور شدن دست ها و عدم تعادل در راه رفتن می شود که تشخیص آن از طریق ام آر آی گردن می باشد در موارد خفیف با ورزش های گردنی و تقویت عضلات گردن اصلاح شیوه کار کردن و پوزیشن گردن_ فزیو تراپی و کشش گردن _بالشت مناسب و در مان دارویی باعث بهبود درد گردن می شود ولی در موارد درد شدید و مشکلات حسی _حرکتی نیاز به عمل جراحی می باشد .اقدامات بعد از عمل جراحی بستن گردنبند به مدت یک ماه می باشد.

تومور مغزی

بیمار خانم 50ساله ای هستند که با ضعف نیمه راست بدن به مطب مراجعه نمودند و بعد از معاینات انجام شده تشخیص تومور در مغز داده شد و در نهایت تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

تست بکلوفن اینتراتکال

شادی زیبای پسر بچه دوساله با ایستادن برداشتن اولین قدمهایش بیمار پسر بچهای با سفتی و اسپاستیسیتی اندامها که قادر به ایستادن و قدم برداشتن نبود وبا تست بکلوفن اینتراتکال بیمار توانست بخوبی بایستد و با کمک راه برود و کاندید تعبیه پمپ بکلوفن اینتراتکال شد

عمل جراحی ورتبروپلاستی

بیمارخانم75 ساله که در اثر زمین خوردن و در زمینه پوکی استخوان دچار شکستگی مهره دوازده توراسیک شده است و بعلت عدم درمان به موقع دچار کیفوز ستون فقرات و درد شدید کمری شده است به علت اینکه بیمار در این سن متحمل جراحی باز و پلاتین گذاری نشه با استفاده از یک سوزن و با عمل بسته سیمان استخوان در مهره تزریق میشه که در شکل ناحیه تیره رنگ سیمان تزریق شده را بخوبی میبینیم و این باعث استحکام مهره و از بین رفتن درد کمری بیمار میشه لازم به ذکر است که این عمل بطور سر پایی انجام میشود و بیمار یک ساعت بعد از عمل می تواند از بیمارستان ترخیص شود

جراحی تومور بزرگ مغزی(پارت6)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

جراحی تومور بزرگ مغزی (پارت5)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

جراحی تومور مغزی (پارت4)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

عمل جراحی تومور بزرگ مغزی(پارت3)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

جراحی تومور بزرگ مغزی (پارت2)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

جراحی تومور بزرگ مغزی(پارت 1)

بیمار آقای 50 ساله ساکن افغانستان با سابقه کانسر پاپیلاری و متاستاز به مغز که حدود 2 سال پیش در کراچی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و مجددا به علت عود تومور در اسفند ماه به پزشک معالج در کراچی و هند مراجعه کرده بود که بدلیل درگیری وسیع مغز ی -نیمکره راست مغز -دورا- پوست سر و خطرات احتمالی از عمل مجدد بیمار خوداری کردن و بیمار به ایران مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص گردید.

عمل جراحی دیسک گردن

بیمار خانم جوانی که بادرد گردن و درد تیر کشنده به دست چپ از چند سال پیش که بشدت نگرانترس از عمل داشت که تحت عمل جراحی قرار گرفت علی رغم تصور بیماران عمل گردنی بسیار راحت و تنها محدودیت آن بستنگردنبند بمدت یک ماه می باشد

عمل جراحی تومور نخاعی

بیمار خانم جوانی که با درد و پارستزی تو هر دو اندام تحتانی مراجعه کرده بود و در بررسی های انجام شده در ام آر آی بیمار تومور نخاعی در ناحیه لومبار داشت که بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و تومور بیمار بطور کامل خارج شدو روز بعد از عمل بیمار بدون هیچگونه مشکلی از بیمارستان ترخیص شد

جراحی تومور مغز

بیمار خانم جوانی که تحت عمل جراحی تومور مغز در روزهای پایانی سال گذشته قرارگرفتندو روز بعد از عمل بدون هیچ گونه مشکلی از بیمارستانترخیص شدند

جراحی خونریزی مغزی

بیمار آقای جوانی هستند که 3 ماه پیش تصادف کردند و با ضعف نیمه راست بدن به مطب مراجعه نموده و طی بررسی های انجام شده مشخص شد که سمت چپ مغز بیمار دچار خونریزی شده و علت ضعف راست بدن هم به همین دلیل است و در نهایت تحت عمل جراحی قرار گرفتند

جراحی کیست هیداتیک

بیمار پسر بچه 7 ساله ای که از یک سال قبل به دلیل کاهش بینایی پیشرونده به صورت مداوم با تشخیص تغییر شماره عینک بهبودی نیافته بود در طی یک ماه اخیر با مراجعه به دکتر نعمتی فوق تخصص شبکیه بیمارستان خدادوست با احتمال درگیری مغزی تحت ام آر آی مغزی قرار گرفت که در آن کیست هیداتیک بسیار بزرگی که لبهای تمپورال اکسیپیتال و پریتابل سمت چپ را درگیر کرده بود مشاهده شد و کیست هایی با این سایز نادر می باشند و عمل جراحی از آن جهت که پاره شدن کیست با وجود دیواره ی نازک برای بیمار بسیار خطرناک است از حساسیت بالایی برخورداراست که خوشبختانه کیست بدون هیچ مشکلی و بطور کامل خارج گردید.

تزریق دیسکوژل در ناحیه کمر

تزریق دیسکوژل در کمر بیمار با دیسک مهره L5S1 کمری که بطور سرپایی و در اتاق سی تی اسکن برای بیمار انجام شد

عمل جراحی کیست هیداتیک مغز

بیمار پسر بچه 7 ساله ای که از یک سال قبل به دلیل کاهش بینایی پیشرونده به صورت مداوم با تشخیص تغییر شماره عینک بهبودی نیافته بود در طی یک ماه اخیر با مراجعه به دکتر نعمتی فوق تخصص شبکیه بیمارستان خدادوست با احتمال درگیری مغزی تحت ام آر آی مغزی قرار گرفت که در آن کیست هیداتیک بسیار بزرگی که لبهای تمپورال اکسیپیتال و پریتابل سمت چپ را درگیر کرده بود مشاهده شد و کیست هایی با این سایز نادر می باشند و عمل جراحی از آن جهت که پاره شدن کیست با وجود دیواره ی نازک برای بیمار بسیار خطرناک است از حساسیت بالایی برخورداراست که خوشبختانه کیست بدون هیچ مشکلی و بطور کامل خارج گردید.

عمل جراحی کیست هیداتیک مغز

بیمار پسر بچه 7 ساله ای که از یک سال قبل به دلیل کاهش بینایی پیشرونده به صورت مداوم با تشخیص تغییر شماره عینک بهبودی نیافته بود در طی یک ماه اخیر با مراجعه به دکتر نعمتی فوق تخصص شبکیه بیمارستان خدادوست با احتمال درگیری مغزی تحت ام آر آی مغزی قرار گرفت که در آن کیست هیداتیک بسیار بزرگی که لبهای تمپورال اکسیپیتال و پریتابل سمت چپ را درگیر کرده بود مشاهده شد و کیست هایی با این سایز نادر می باشند و عمل جراحی از آن جهت که پاره شدن کیست با وجود دیواره ی نازک برای بیمار بسیار خطرناک است از حساسیت بالایی برخورداراست که خوشبختانه کیست بدون هیچ مشکلی و بطور کامل خارج گردید.

عمل جراحی فیکساسیون

بیمار با جابه جایی مهره های کمری ودرد کمری شدید وتنگی نخاع به مطب مراجعه کرده و بعد از بررسی های انجام شده تحت عمل جراحی فیکساسیون مهره های کمری قرار گرفتند و یک ماه بعد ازعمل با حال بسیار خوب به مطب مراجعه کردند

جراحی دیسک کمر

زوج جوانی که تحت عمل جراحی باز دیسک کمر و جراحی بسته(تزریق دیسکوژل) قرار گرفتند

ورتبروپلاستی(تزریق سیمان استخوان مهره

بیمار خانم 60 ساله که در اثر زمین خوردن و در زمینه پوکی استخوان دچار شکستگی مهره 12 توراسیک شده است بخاطر اینکه بیمار در این سن متحمل جراحی باز و پلاتین گذاری نشه با استفاده از یک سوزن و با عمل بسته سیمان استخوان در مهره تزریق میشه که در شکل ناحیه تیره رنگ سیمان تزریق شده رو بخوبی میبینیم و این باعث استحکام مهره و از بین رفتن درد کمری بیمار میشه لازم بذکر استکه این عمل بطور سرپایی انجام میشه و بیمار یک ساعت بعد از عمل می توانداز بیمارستان ترخیص شود

جراحی تومور مغز

بیمار خانم 70 ساله ای هستن که با سردردشدید و عدم تعادل مراجعه کرده بودند و در بررسی های انجام شده تومور مغزی خیلی بزرگ داشتند که تحت عمل جراحی قرار گرفتند و با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شدند

جراحی تومور مغز

بیمار خانم 70 ساله ای هستن که با سردردشدید و عدم تعادل مراجعه کرده بودند و در بررسی های انجام شده تومور مغزی خیلی بزرگ داشتند که تحت عمل جراحی قرار گرفتند

جراحی تومور مغز

بیمارخانم 57 ساله ای که باعلایم افزایش فشار مغزی (ICP بالا)و کاهش سطح هوشیاری مراجعه کرده بود که تومور خیلی بزرگ درناحیه تمپورال مغزی داشتن که تحت عمل جراحی قرار گرفتن و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدند.

جراحی تومور مغزی مننژیومای

بیمار آقای شصت ساله با تومورمغزی مننژیومای بزرگ در ناحیه فالکس مغزی(جایی که دولوب مغز از هم جدا میشن) که تومور بطور کامل خارج شد. وضعیت بیمار یک هفته بعد از عمل در مراجعه به مطب

جراحی تومور مغزی

بیمار خانم 30 ساله ای که با سردرد خفیف مراجعه کردندو بر حسب اتفاق در ام آر آی تومور کوچکی داشتند که تحت عمل جراحی قرار گرفتند و با حال عمومی خوب ترخیص شدند.

جراحی تومور مغزی بسیار بزرگ

آقای 31 ساله ای که با از بین رفتن بویایی از حدود 6 ماه پیش و کاهش سطح هوشیاری وتشنج از سه روز قبل از عمل به مطب مراجعه کرد که تومور خیلی بزرگ در ناحیه اولفکتوری (عصب بویایی) و چسبیده به کیاسمای بینایی داشت که تحت عمل جراحی قرار گرفت و تومور بطورکامل خارج شد و بیمار با سلامت کامل از بیمارستان ترخیص گردید.

جراحی بیمار دارای گردن کجی مادرزادی

نحوه تشخیص سکته مغزی

درمان بیمار مبتلا به تشنج

سکته مغزی2

سکته مغزی1

درمان بیمار کرمانی مبتلا به تومور

درمان تومور عمقی مغز

آسیبی که کفش‌های پاشنه بلند به پا می‌زنند