logo
بهترین تمرینات آب درمانی برای درد زانو و کمردرد
به زیر آب بروید و سعی کنید بدون اینکه زانوتان خم شود به کف استخر دست بزنید.