logo
بهترین تمرینات آب درمانی برای درد زانو و کمردرد
تمرین آب درمانی دیگر این است که دو کف دست خود را روی لبه استخر قرار دهید و بدن خود را به بالا بکشید. این حرکت شبیه به موقعی است که می خواهید از استخر خارج شوید.