logo
بهترین تمرینات آب درمانی برای درد زانو و کمردرد
تمرین آب درمانی دیگر به این صورت است که در حالی که در آب هستید سعی کنید پاهای خود را به طرف سینه جمع کنید.