logo
حرکت آب درمانی برای دیسک کمر و زانو درد
در حالی که در حال گوش دادن به موسیقی هستید شروع به شنا کردن کنید. شنا کردن به درمان کمردرد کمک می کند. شما می توانید شنای قورباغه، پروانه، و هر نوع مدل شنای دیگر را امتحان کنید.