logo
6_ تمیرن های یوگا برای درمان اسپوندیلوز گردن
تمرین‌های یوگا برای تقویت عضله‌های گردن بسیار مفید است. یکی از این تمرین‌های مفید حالت پل است که برای انجام آن باید به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و پاها را روی کف زمین قرار دهید. سپس با فشار دادن پاها روی زمین لگن را بالا ببرید. در مرحله بعد دست‌ها را روی سر بگذارید و در این بین بازوها را صاف نگه دارید.یک ورزش برای گردن درد که از حرکات یوگا نیز میباشد، حالت مار کبرا است. روی شکم دراز بکشید، دست‌ها را نزدیک قفسه سینه نگه دارید، با فشار دادن دست روی کف زمین بالاتنه را ضمن قرار داشتن پاها روی کف زمین بالا ببرید. وزن بدن را روی بازوها بیاندازید. قفسه سینه را هنگام بازدم رو به بالا حرکت دهید. این حرکت را در آرامش و بدون فشار آوردن به بدن انجام دهید.این تمرین‌ها برای تقویت عضله‌های گردن موثراند، حالت اندامی را بهبود می‌بخشند و به این ترتیب گردن درد را تسکین می‌دهند.