logo
7_ بالا بردن و منقبض کردن شانه
بالا بردن شانه و منقبض کردن آن برای تقویت شانه مفید است و بر اساس پژوهش‌های انجام شده منجر به تسکین گردن درد نیز می‌شود. همان طور که از نام این حرکت برمی‌آید، باید شانه را منقبض کنید و رو به بالا ببرید تا عضله‌های شانه قوی‌تر شود.این حرکت را می‌توان در حالت ایستاده یا نشسته انجام داد. دقت کنید که دست‌ها و بازوها رو به پایین باشد و هنگام انجام حرکت از آنها استفاده نکنید. تمرین را به آهستگی و تنها با به کارگیری عضله‌های گردن و شانه انجام دهید.