logo
10_ بالا بردن سر ضمن خم کردن گردن
به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و کف پاها را صاف روی زمین بگذارید. چانه را به داخل بکشید و ضمن نگه داشتن شانه‌ها روی زمین سر را حدود 3 اینچ از زمین بلند کنید. 10 ثانیه در این حالت بمانید. این حرکت را 5 بار تکرار کنید. سعی کنید مدت زمان انجام حرکت را به تدریج به 20 تا 30 ثانیه برسانید.