logo
ورزش برای دیسک کمر به حالت خوابیده
ورزش برای دیسک کمر (1): این ورزش برای دیسک کمر باید بدین گونه انجام شود، ابتدا به پشت روی زمین دراز بکشید و سپس زانوهای خود را توی شکم جمع نمائید و با دستهای خود دور زانوها را قلاب کرده و زانوها را به طور کامل به شکم بچسبانید 10 ثانیه در این حالت باقی بمانید و سپس به آرامی پاها را رها کرده و روی زمین بگذارید. این ورزش برای دیسک کمر را 3 مرتبه انجام دهید (انجام این حرکت در هنگام کمر درد اشکالی ندارد). ورزش برای دیسک کمر (2): در این نوع ورزش برای دیسک کمر باید به پشت روی زمین دراز بکشید اکنون دستهای خود را به حالت کشیده در بالای سر خود قرار دهید و سعی کنید بدن خود را بکشید (مثل اینکه می خواهید خود را چند سانتی متر بلندتر کنید) در این حالت عضلات شما کشیده می شود و قوس کمر شما بیشتر می شود به طوری که احساس می کنید تنها پاشنه های پا و بالای کمر شما روی زمین است 10 ثانیه در این حالت باقی بمانید. سپس 10 ثانیه به حالت دراز کش استراحت کنید، بهتر است این ورزش برای دیسک کمر را روزانه 3 مرتبه تکرار کنید ( این ورزش دیسک کمر برای افرادی که قوس کمرشان کم شده است و یا دیسکهای بین مهره های آنها فشرده است مفید است). ورزش برای دیسک کمر (3): هنگام انجام این نوع ورزش برای دیسک کمر باید به پشت روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را صاف و کشیده روی زمین قرار دهید اکنون پای راست خود را از زمین بلند کنید و 10 ثانیه آن را بالاتر از زمین قرار دهید. سپس پای راست را روی زمین قرار داده و پس از 3 ثانیه استراحت پای چپ را بلند کنید و 10 ثانیه آن را بالا نگهدارید سپس 3 ثانیه استراحت کرده و حرکت را از اول شروع کنید. این ورزش برای دیسک کمر را 3 بار تکرار کنید (انجام این حرکت ورزشی دیسک کمر باعث تقویت عضلات شکم و پاها می شود و انجام آن در زمان کمر درد مفید است).